• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Наукове товариство "Гіперіон"

Положення

про наукове товариство учнів Глибоцької гімназії «Гіперіон»

1. Загальні положення

Наукове товариство «Гіперіон» - творче формування учнів Глибоцької гімназії , які прагнуть поповнювати, удосконалювати свої знання в різних галузях науки і техніки, розвивати свій творчий, інтелектуальний, духовний потенціал, розширювати науковий кругозір, готуватися до майбутньої професії та громадської діяльності, набувати вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності під керівництвом науковців, педагогічних керівників.

2. Мета та основні завдання діяльності наукового товариства «Гіперіон»:

Головною метою діяльності шкільного наукового товариства є розвиток пізнавальної активності та творчого потенціалу учнів в процесі поглибленого вивчення і наукового дослідження ними однієї із галузей наук.

Основними завданнями шкільного наукового товариства є:

• пошук, розвиток та підтримка обдарованих та талановитих учнів;

• створення умов для розвитку здібностей дітей до самостійної дослідницької діяльності, формування творчої різнобічно розвиненої особистості;

• поглиблення загальних знань учнів, а також спеціальних знань про предмет науково-дослідницької діяльності, формування умінь і навичок наукового дослідження;

• розширення кругозору учнів у галузі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, а також формування у них наукового світогляду і гнучкого нестандартного мислення;

• сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до систематичної науково-дослідницької діяльності у різних галузях наук;

• пропаганда наукових досліджень та пошуків учнів через залучення їх до участі у різноманітних конкурсах та публікаціях учнівських творчих доробків, пропаганда наукових досліджень та досягнень учнів шляхом випуску періодичних видань, збірників тощо;

• виховання високоморальних якостей наукового фахівця, свідомого громадянина, патріота України, особистості високої духовної культури;

• проведення шкільного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та залучення школярів до участі до роботи у Буковинській Малій академії наук учнівської молоді, у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів БМАН;

• організація заходів для педагогів з метою підвищення професійного рівня щодо педагогічного керівництва науково-дослідницькими роботами;

• залучення до співпраці наукових працівників вищих навчальних закладів різних типів до організації діяльності шкільного наукового товариства.

3. Учасники реалізації положення:

учні 2-11 класів;

педагогічні керівники;

науковці ВНЗ.

4. Форми реалізації положення:

Наукове товариство здійснює свою діяльність у таких формах:

- індивідуальні роботи учнів під супроводом і керівництвом викладачів вищих навчальних закладів;

- конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів;

- учнівська конференція, виставка науково-дослідницьких робіт учнів;

- олімпіади;

- проведення систематичної науково-пошукової роботи;

- участь школярів у Всеукраїнських експедиціях

5. Основні напрями роботи шкільного наукового товариства:

- залучення до науково-дослідницької діяльності здібних учнів відповідно до їхніх наукових інтересів;

- навчання учнів роботи з науковою літературою, формування культури наукового дослідження;

- знайомство та співпраця з представниками науки, надання практичної допомоги учням у здійсненні дослідницької роботи;

- організація індивідуальних консультацій проміжного та підсумкового контролю в процесі наукових учнівських досліджень;

- залучення наукових працівників до керівництва науковими роботами учнів;

- рецензування учнівських наукових робіт під час підготовки їх до участі в конкурсах і конференціях;

- підготовка, організація та проведення учнівських конференцій, турнірів, олімпіад.

- редагування та видання учнівських наукових збірників.

6. Структура наукового товариства «Гіперіон»:

· У складі шкільного наукового товариства працюють секції:

- української мови і літератури;

- українознавства і краєзнавства;

- математики та інформатики;

- фізики і астрономії;

- іноземних мов;

- біології, хімії та екології;

- географії, економіки ;

- історії і правознавства;

- «Юний дослідник» /початкова школа/

· Очолює діяльність Рада наукового товариства «Гіперіон», до складу якої входять:

- голова НТ;

- заступник голови Ради НТ;

- cекретар;

- представники учнівського самоврядування 8-11 класів;

- керівники секцій;

- педагоги, що здійснюють керівництво науково-дослідницькими роботами;

· Запис до наукового товариства здійснюють на підставі бажання учнів брати участь у науково-дослідницькій роботі та рекомендацій вчителів - предметників;

· Вступивши до наукового товариства, учень працює в одній із секцій, в якій отримує консультації щодо вибору теми, написання науково-дослідницької роботи.

· Після того, як учень визначається з тематикою своєї роботи, Рада наукового товариства складає план роботи і консультацій у кожній секції;

· Рада товариства розглядає й затверджує тематику кожної секції, визначає вчителів, які проводимуть заняття й консультації;

· Захист науково-дослідницьких робіт здійснюється в ІІ етапи: передзахист (лютий ), захист (березень) на учнівській конференції;

· Під час передзахисту, захисту працює журі конкурсу;

· Підсумком діяльності наукового товариства є «Свято вшанування », мета якого - заохочення діяльності учнів.

План

роботи НТУ «Гіперіон»

в Глибоцькій гімназії

на 2021-2022 н.р.

Місяць

Тема

Мета

Відповідальні

вересень

1. Узгодження та затвердження плану

роботи НТУ

2. Узгодження та затвердження плану

засідань НТУ

3. Узгодження складу ради НТУ

4. Залучення учнів 8- 10 класів до роботи у БМАНУМ

5. Залучення членів НТУ до участі у конкурсах «Гімназист року», «Інтелект гімназії»

Обговорення й планування роботи на рік

Керівник товариства

,керівники секцій , шкільний психолог.

29 вересня

1.Проведення організаційних зборів секцій НТУ.

2.Вибори до ради наукового товариства.

3. Засідання ради НТУ. Визначення тематики засідань Ради наукового товариства.

4.Робота наукових секцій. Ознайомлення з рекомендаціями щодо оформлення наукових робіт, власного захисту.

Обговорення й планування роботи на рік.

Ознайомлення з Положеням про НТУ.

Рада наукового товариства, психолог, керівники секцій.

Жовтень

листопад

1.Робота наукових секцій. Поновлення банку даних юних науковців гімназії, банку даних «Обдарованість».

Складання особистих карток членів наукового товариства«Гіперіон» Глибоцької гімназії

2.Співпраця з науковцями.

3.Лекція «Методи наукового дослідження».

4.Практикум «Оформлення підсумків наукового дослідження, захист, критерії оцінювання».

5.Ознайомити з практикою організації написання науково-дослідницьких робіт учителя хімії Блисенка Ю.Д.; провести тренінг з учнями з питань:

- презентація результатів науково-дослідницької роботи.

6. Наукова студія «Золотий розсип цікавих наукових ідей членів НТ «Гіперіон» , присвячена Всесвітньому дню науки в ім'я миру та розвитку(9 листопада)

7. Проведення конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та рефератів учнів-членів наукового товариства «Гіперіон» на засіданнях предметних кафедр.

8.Проведення шкільних інтелектуальних конкурсів та турнірів.

9. Засідання ради наукового товариства «Гіперіон»

Обговорення тематики наукових робіт учнів, організація публічних виступів гімназистів.

Керівники секцій , учні-члени наукового товариства, вчителі-предметники, науковці.

грудень

Районний І етап захисту наукових робіт учнів. Участь у районних та обласних інтелектуальних конкурсах та турнірах.

Підготовка матеріалів, аналіз готовності до проведення конкурсів.

Рада наукового товариства, керівники секцій ,науковці

січень

Підготовка учнів 1-4 класів до науково-практичної конференції

« Юний дослідник»

Визначення відповідальних учнів-кураторів серед членів наукового товариства. Обговорення тем наукових конференцій.

Рада наукового товариства, керівник секції «Юний дослідник»

Крайська Д.Г.

лютий

1.Обласний ІІ етап захисту науково-дослідницьких робіт учнів ( за результатами І етапу)

2. Проведення науково-практичної конференції «Юний дослідник».

3.Провести гімназійний інтелектуальний конкурс «Ерудит-2020».

Підведення підсумків конференції в 1-4 класах, обговорення результатів конкурсів.

Рада наукового товариства, керівник секції «Юний дослідник»

Крайська Д.Г.,

учні-куратори.

березень

Результати участі учнів у районних та обласних інтелектуальних конкурсах. Визначення тем наукових робіт на 2022-2023 н.р.

Аналіз діяльності відділень, обговорення тем наукових робіт на наступний рік,

Керівники секцій, керівники наукових робіт, Рада товариства

квітень

1.Робота наукових секцій. Проведення зустрічей з науковцями, організація візитів до наукових інститутів, лабораторій, центрів.

2.Проведення психологічних тренінгів та майстер-класів. Лекція «Джерела на­уково-дослідницької роботи».

3. VІ Науково- практична конференція шкільного учнівського наукового товариства «Гіперіон» «Шлях у велику науку

4.Провести урочисте засідання наукового товариства учнів «Гіперіон», на якому нагородити переможців конкурсів, підвести підсумки роботи за навчальний рік

Організація групових та індивідуальних консультацій. Узагальнення результатів.

Керівники секцій

травень

1. Підсумки роботи за рік. Участь членів НТУ
в урочистостях гімназії, присвячених закінченню навчального року.

2.Підготувати, видати збірник науково-дослідницьких робіт переможців і призерів МАН у 2021-2022 н. р.

3. 1.«Гімназійний меридіан» (збірник науково-дослідницьких робіт переможців і призерів І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу НДР МАН у 2021-2022 н. р.)

2.Гімназійний меридіан ( збірник робіт учнів Глибоцької гімназії – призерів різноманітних учнівських конкурсів , форумів , науково-практичних конференцій , турнірів у 2021-2022 н. р.)

3.Гімназійний меридіан

(Юна еліта Глибоцької гімназії -2022)

3.Наукове ноу-хау «Досягнення української науки», присвячене дню науки в Україні (19 травня)

Аналіз результатів роботи за навчальний рік..

Рада наукового товариства, керівники секцій

Червень

Організація роботи літньої інтелектуальної школи НТУ»Гіперіон»

Рада наукового товариства, керівники секцій

Кiлькiсть переглядiв: 2368

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Липень 2022 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031